Welke materialen zijn onveilig wanneer ze worden gegraveerd en/of gesneden met de laser?

Welke materialen niet moeten worden gebruikt met een lasermachine.


Waterstofchloride en vinylchloride (vooral te vinden in pvc en andere geproduceerde materialen) zijn schadelijk voor uw lasersysteem. Wanneer u deze materialen graveert en snijdt, kan uw apparaat onherstelbaar beschadigd raken. Het is dan ook uiterst belangrijk dat u vaststelt uit welke componenten de materialen bestaan die u wilt snijden en graveren. Materialen zoals Kydex bevatten pvc.

Veiligheidsinformatiebladen

Een veiligheidsinformatieblad (VIB) is bedoeld om u te informeren over de juiste procedures voor het verwerken of gebruiken van een specifieke ondergrond. Deze documenten bevatten de elementen waaruit het materiaal werd gemaakt en geven aan of het materiaal elementen bevat die mogelijk schadelijk zijn voor uw graveermachine.


Heeft u nog vragen over welke materialen goed werken met een Epilog Laser-systeem? Neem nu contact op met Epilog om uw wensen te bespreken met een ervaren verkoopvertegenwoordiger!

Telefoon: 030-7602998help desk software